@InCollection{Bonikowska:2017,
  author  = "I. Bonikowska and J. Chmielowiec and M. Lato-Pawłowska and J. Jasik-Pyzdrowska",
  title     = "Samokontrola glikemii chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach domowych",
  pages     = "23--35",
  year      = "2017",
  booktitle = "Starzenie się a może długowieczność, ISBN: 9788378422914",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}