@InCollection{Jasik-Pyzdrowska:2017,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska and J. Chmielowiec and I. Bonikowska and M. Lato-Pawłowska",
  title     = "Czy oferta edukacji zdrowotnej w mediach dotrzymuje kroku starzejącemu się społeczeństwu?",
  pages     = "81--93",
  year      = "2017",
  booktitle = "Starzenie się a może długowieczność, ISBN: 9788378422914",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}