@InCollection{Chmielowiec:2017,
  author  = "J. Chmielowiec and I. Bonikowska and M. Lato-Pawłowska and G. Milewska-Wilk and J. Jasik-Pyzdrowska",
  title     = "Problemy pielęgniarskie w chorobach psychicznych w aspekcie starzenia się społeczeństwa",
  pages     = "127--135",
  year      = "2017",
  booktitle = "Starzenie się a może długowieczność, ISBN: 9788378422914",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}