@InCollection{Michalak:2017,
  author  = "P. Michalak",
  title     = "Tereny pokopalniane miasta Zielona Góra i okolic",
  pages     = "42--48",
  year      = "2017",
  booktitle = "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo. Część II, ISBN: 9788365917430",
  editor    = "red. J. Nyćkowiak, J. Leśny",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
}