@InCollection{Huk:2017,
  author  = "K. Huk and K. Binek and M. Król and K. Fedro and S. Kotylak",
  title     = "Zrównoważony rozwój w transporcie lotniczym na przykła dzie lotniska w Babimoście",
  pages     = "7--21",
  year      = "2017",
  booktitle = "Współczesne trendy w logistyce : Zrównoważony rozwój, ISBN: 9788394467227",
  editor    = "pod red. Krzysztofa Witkowskiego, Katarzyny Huk i Agnieszki Perzyńskiej",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}