@InCollection{Augustowski:2017,
  author  = "Ł. Augustowski and Z. Binek",
  title     = "Zrównoważony rozwój transportu miejskiego na przykładzie miasta Zielona Góra",
  pages     = "23--35",
  year      = "2017",
  booktitle = "Współczesne trendy w logistyce : Zrównoważony rozwój, ISBN: 9788394467227",
  editor    = "pod red. Krzysztofa Witkowskiego, Katarzyny Huk i Agnieszki Perzyńskiej",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}