@InCollection{Kaczor:2017,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Dyskusje o solidarności (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych). Ujęcie językoznawcze",
  pages     = "91--105",
  year      = "2017",
  booktitle = "Wolność i solidarność w języku i kulturze, ISBN: 9788378655596",
  editor    = "pod red. Anety i Zenona Liców",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
  address   = "Gdańsk",
}