@InCollection{Dzikuć:2017,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title     = "Analiza działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji podejmowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego na terenie województwa lubuskiego",
  pages     = "159--170",
  year      = "2017",
  booktitle = "Społeczno-ekonomiczne pogranicza : monografia, ISBN: 9788364249709",
  editor    = "red. Wawrzyniec Wawrzyniak, Robert Woźniak, Tadeusz Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska",
  address   = "Gorzów Wlkp., Poznań",
}