@InCollection{Kurek:2016,
  author  = "L. Kurek",
  title     = "Zajęcia socjoterapeutyczne wśród osadzonych w ZK w Krzywańcu jako próba wsparcia dla osób wykluczonych społecznie",
  pages     = "105--117",
  year      = "2016",
  booktitle = "Niebanalne oblicza resocjalizacji i profilaktyki społecznej, ISBN: 9788379861613",
  editor    = "pod red. Przemysława Frąckowiaka, Anny Knocińskiej i Petera Jusko",
  publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
  address   = "Gniezno",
}