@InCollection{Asienkiewicz:2017,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title     = "Zachowania zdrowotne m³odzieæy akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego badanej w roku akademickim 2015/2016",
  pages     = "8--21",
  year      = "2017",
  booktitle = "Problemy fizičeskoj kul'tury naseleniā, pro¾ivaju¹čego v usloviāh neblagopriātnyh faktorov okru¾aju¹čej sredy [č. I] : (Materialy XII Me¾dunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii: Gomel', 5-6 oktābrā 2017 goda), ISBN: 9789855773482",
  editor    = "red. O. M. Demidenko",
  publisher = "Gomel'skij gosudarstvennyj universitet imeni Franciska Skoriny",
  address   = "Gomel'",
  volume    = "čast' 1",
}