@InCollection{Maciejewska:2016,
  author  = "R. Maciejewska and S. Maciejewski",
  title     = "Rola placówek opiekuńczo-wychowawczych w procesie powrotu dzieci do wychowania w rodzinie",
  pages     = "209--229",
  year      = "2016",
  booktitle = "Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, ISBN: 9788380612204",
  editor    = "red. Małgorzata Szyszka",
  publisher = "Wydawnictwo KUL",
  address   = "Lublin",
}