@InCollection{Leśniak -Niedbalec:2017,
  author  = "N. Leśniak -Niedbalec",
  title     = "Prawny obowiązek szczepień w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 r.",
  pages     = "421--428",
  year      = "2017",
  booktitle = "Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, ISBN: 9788361389552",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy",
  address   = "Legnica",
}