@InCollection{Mróz:2017,
  author  = "A. Mróz",
  title     = "Co to znaczy być zdolnym dzieckiem? Charakterystyka potencjału rozwojowego dzieci zdolnych",
  pages     = "87--100",
  year      = "2017",
  booktitle = "Psychologia wieku rozwojowego. Norma - nietypowość - patologia, ISBN: 9788378677277",
  editor    = "pod red. Ewy Łodygowskiej i Elżbiety Pieńkowskiej",
  publisher = "Volumina.pl Daniel Krzanowski",
  address   = "Szczecin",
}