@InCollection{Husak:2016,
  author  = "B. Husak",
  title     = "Deutsches Museum Nordschleswig (Sonderburg) oraz Deutsches Schulmuseum Nordschleswig (Apenrade) i ich rola edukacyjna dla mniejszości niemieckiej w Północnym Szlezwiku (Dania)",
  pages     = "135--148",
  year      = "2016",
  booktitle = "Człowiek i praca, ISBN: 9788394763428",
  editor    = "red. nauk. Grażyna Pańko i Katarzyna Ruhland",
  publisher = "Wydawnictwo Chronicon",
  address   = "Wrocław",
}