@InCollection{Bartosiak:2017,
  author  = "K. Bartosiak",
  title     = "Egzystencjalistyczne "niebezpieczne związki": Beauvoir i Sartre'a pojęcie miłości",
  pages     = "99--131",
  year      = "2017",
  booktitle = "Filozoficzne rozważania na temat miłości, ISBN: 9788365598639",
  editor    = "red. Sandra Czarniecka, Kamil Maciąg",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.",
  address   = "Lublin",
}