@InCollection{Kuryło:2017,
  author  = "P. Kuryło and D. Michalski and A. Moryń",
  title     = "Procesy kontroli jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa",
  pages     = "91--102",
  year      = "2017",
  booktitle = "Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, ISBN: 9788365200099",
  editor    = "red. T. Nahirny, T. Belica",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 2",
}