@InCollection{Rostkowska-Biszczanik:2017,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title     = "Wywiad dziennikarski w perspektywie aksjologicznej (na przykładzie książki ?Są. Rozmowy o dobrych uczuciach? Teresy Torańskiej)",
  pages     = "75--84",
  year      = "2017",
  booktitle = "Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. II: perspektywa komunikologiczna, ISBN: 9788361605904",
  editor    = "red. nauk. Arkadiusz Dudziak i Alina Naruszewicz-Duchlińska",
  publisher = "Centrum Badań Europy Wschodniej",
  address   = "Olsztyn",
}