@InCollection{Dzikuć:2017,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title     = "Selected aspects of low emission management in the Middle Odra",
  pages     = "33--42",
  year      = "2017",
  booktitle = "Środowisko dalsze, bliższe i wewnętrzne organizacji. Problemy zarządzania, ISBN: 9788364249761",
  editor    = "red. S. Trzcieliński, T. Zaborowski",
  publisher = "KNOiZ PAN , IBEN",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}