@InCollection{Będziński:2017,
  author  = "R. Będziński and K. Arkusz and T. Klekiel and A. Mackiewicz and M. Ratajczak and K. Winiarczyk",
  title     = "Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi",
  pages     = "219--249",
  year      = "2017",
  booktitle = "Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), ISBN: 9788394847708",
  editor    = "red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski",
  publisher = "Wojskowy Instytut Medyczny",
  address   = "Warszawa",
}