@InCollection{Mróz:2017,
  author  = "T. Mróz",
  title     = "Wiktor W±sik wobec niektórych współczesnych mu zjawisk w polskiej filozofii i historiografii filozofii",
  pages     = "409--419",
  year      = "2017",
  booktitle = "Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej : VII Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronislawa F. Trentowskiego, ISBN: 9788393917563",
  editor    = "red. nauk. Sławomir Sztobryn, Dariusz Stępkowski",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej "Chowanna"",
  address   = "ŁódĽ",
  series    = "Pedagogika Filozoficzna : T. VII",
}