@InCollection{Burda:2017,
  author  = "B. Burda and B. Husak",
  title     = "Pastorzy i nauczyciele szkół łacińskich w XVI-XVII wieku i ich działalność na pograniczu śląsko-wielkopolskim i na ziemi wschowskiej",
  pages     = "527--541",
  year      = "2017",
  booktitle = "Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, ISBN: 9788363363369",
  editor    = "pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej",
  publisher = "Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie",
  address   = "Wschowa - Leszno",
}