@InCollection{Burda:2017,
  author  = "E. Burda and M. Grandtke and A. Durajski and Ł. Czajka",
  title     = "Obszary chronionego krajobrazu",
  pages     = "139--145",
  year      = "2017",
  booktitle = "Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik, ISBN: 9788394374532",
  editor    = "red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera",
  publisher = "Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}