@InCollection{Majewska:2015,
  author  = "A. Majewska",
  title     = "Klastry jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw",
  pages     = "9--19",
  year      = "2015",
  booktitle = "Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji : konkurencja, innowacja, koncepcje zarządzania, ISBN: 9788365179098",
  editor    = "red. nauk. S. Gostkowska-Dżwig, M. Mrozik",
  publisher = "Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej",
  address   = "Częstochowa",
  volume    = "T. 4",
}