@InCollection{Mróz:2017,
  author  = "A. Mróz",
  title     = "Znaczenie prawidłowych relacji między dorosłymi a dziećmi dla rozwoju dzieci",
  pages     = "153--164",
  year      = "2017",
  booktitle = "Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T.1 : Ku dobru, ISBN: 9788380954205",
  editor    = "red. Michał Głażewski, Bożena Muchacka",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}