@InCollection{Bonikowska:2018,
  author  = "I. Bonikowska and J. Jasik-Pyzdrowska",
  title     = "Ankieta FINDRISK jako narzędzie w ocenie ryzyka rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy",
  pages     = "21--31",
  year      = "2018",
  booktitle = "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5], ISBN: 9788362182718",
  editor    = "pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk",
  publisher = "Wydawnictwo Continuo",
  address   = "Wrocław",
}