@InCollection{Jasik-Pyzdrowska:2017,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title     = "Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej a subiektywne doświadczanie stresu w oparciu o skalę odczuwania stresu (PSS-10)",
  pages     = "117--131",
  year      = "2017",
  booktitle = "Cywilizacja a zdrowie - przegląd zagadnień, ISBN: 9788365598660",
  editor    = "red. Paweł Kiciński, Beata A. Nowak",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.",
  address   = "Lublin",
}