@InCollection{Listwan:2005,
  author  = "T. Listwan",
  title     = "Problemy rozwoju zawodowego młodzieży uczącej się w ochotniczych hufcach pracy",
  pages     = "109--118",
  year      = "2005",
  booktitle = "Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka, ISBN: 8392011821",
  editor    = "red. B. Pietrulewicz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}