@InCollection{Listwan:2004,
  author  = "T. Listwan",
  title     = "Rola kultury fizycznej i sportu w profilaktyce przemocy w¶ród młodzieży OHP",
  pages     = "285--288",
  year      = "2004",
  booktitle = "Kultura w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy, ISBN: 8387493570",
  editor    = "red. nauk. Zenon Jasiński, Edward Nycz",
  publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa s.c.",
  address   = "Opole",
}