@InCollection{Listwan:2013,
  author  = "T. Listwan",
  title     = "Funkcjonowanie społeczne i szkolne dziecka z odmiennością somatyczną w edukacji wczesnoszkolnej",
  pages     = "51--59",
  year      = "2013",
  booktitle = "Aktywność studentów projektu "Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń", ISBN: 9788360143223",
  editor    = "red. Katarzyna Sadowska",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach",
  address   = "Żary",
}