@InCollection{Maciejewska:2017,
  author  = "R. Maciejewska and S. Maciejewski",
  title     = "Zarządzanie niepełnosprawnością w organizacji",
  pages     = "107--120",
  year      = "2017",
  booktitle = "Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce, ISBN: 9788378423065",
  editor    = "red. nauk. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}