@InCollection{Kotylak:2017,
  author  = "S. Kotylak",
  title     = "Analiza uwarunkowań rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Polsce",
  pages     = "27--44",
  year      = "2017",
  booktitle = "Kreatywność w praktyce biznesowej [ebook], ISBN: 9788380886148",
  editor    = "red. J. Bieńkowska",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
  series    = "Zarządzanie",
}