@InCollection{Błaszczyk:2017,
  author  = "M. Błaszczyk",
  title     = "Trudności zawodowe młodego nauczyciela. Analiza teoretyczna",
  pages     = "11--21",
  year      = "2017",
  booktitle = "Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.4, ISBN: 9788394231392",
  editor    = "red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}