@InCollection{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title     = "Problematyka ustawowego oraz sądowego kształtowania reakcji prawnokarnej w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z lat 2015-2016 (wybrane zagadnienia)",
  pages     = "23--39",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017, ISBN: 9788378423171",
  editor    = "red. H. Paluszkiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Acta Iuridica Lebusana : Vol. 7",
}