@InCollection{Gorzelana:2018,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Obrzędy Wielkiego Postu i Wielkanocy we wspomnieniach Bukowińczyków",
  pages     = "275--284",
  year      = "2018",
  booktitle = "Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, ISBN: 9788395119705",
  editor    = "red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska",
  publisher = "Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}