@InCollection{Kubiak:2015,
  author  = "M. Kubiak",
  title     = "***(powiedziałaś...)",
  pages     = "45--45",
  year      = "2015",
  booktitle = "świtanie wszechczasu, ISBN: 9788382448799",
  publisher = "Agencja Reklamowo-Wydawnicza "DIX"",
  address   = "Skępe",
  volume    = "t. IX",
}