@InCollection{Asienkiewicz:2018,
  author  = "R. Asienkiewicz and G. Biczysko and E. Nowacka-Chiari and E. Skorupka",
  title     = "Somatyczne i funkcjonalne zróżnicowanie lubuskich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
  pages     = "13--26",
  year      = "2018",
  booktitle = "Zdrowie publiczne standardem dobrostanu, ISBN: 9788361495956",
  editor    = "red. nauk. R. Asienkiewicz, K. Markocka-M±czka, M. Biskup",
  publisher = "Wydaw. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}