@InCollection{Wandycz:2018,
  author  = "A. Wandycz and R. Asienkiewicz",
  title     = "Związki korelacyjne wybranych cech somatycznych i proporcji ciała ze sprawnością motoryczną młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego kształcącej się na różnych kierunkach studiów",
  pages     = "259--279",
  year      = "2018",
  booktitle = "Zdrowie publiczne standardem dobrostanu, ISBN: 9788361495956",
  editor    = "red. nauk. R. Asienkiewicz, K. Markocka-Mączka, M. Biskup",
  publisher = "Wydaw. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}