@InCollection{Wandycz:2018,
  author  = "A. Wandycz and R. Asienkiewicz",
  title     = "Dymorfizm cech morfofuncjonalnych młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w ¶wietle wyboru kierunku studiów",
  pages     = "281--292",
  year      = "2018",
  booktitle = "Zdrowie publiczne standardem dobrostanu, ISBN: 9788361495956",
  editor    = "red. nauk. R. Asienkiewicz, K. Markocka-M±czka, M. Biskup",
  publisher = "Wydaw. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}