@InCollection{Błaszczyk:2018,
  author  = "M. Błaszczyk",
  title     = "Rola uczelni wyższych w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w zawodzie",
  pages     = "101--110",
  year      = "2018",
  booktitle = "Nauczyciel - przestrzeń - czas - szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dzi¶), ISBN: 9788394571498",
  editor    = "red. nauk. Małgorzata Kabat, Ewa Pasteniak-Kobyłecka",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
  address   = "Zielona Góra - Poznań",
}