@InCollection{Śliwińska:2015,
  author  = "A. Śliwińska",
  title     = "Właściwości fizyko-chemiczneoraz zawartości substancji humusowych w rekultywowanych gruntach pokopalnianych",
  pages     = "145--150",
  year      = "2015",
  booktitle = "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze : T.1, część 2, ISBN: 9788365362032",
  editor    = "red. J. Nyćkowiak, J. Leśny",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
  series    = "Monografie : 2015 (3)",
}