@InCollection{Kowalski:2018,
  author  = "S. Kowalski",
  title     = "Wykroczenia związane z nieujawnieniem nawiązania stosunku pracy",
  pages     = "149--177",
  year      = "2018",
  booktitle = "Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia, ISBN: 9788381246392",
  editor    = "red. nauk. Z. Kubot, S. Kowalski",
  publisher = "Wolters Kluwer Polska",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie",
}