@InCollection{Błaszczak:2018,
  author  = "J. Błaszczak and S. Kowalski",
  title     = "Wpływ ustalenia istnienia stosunku pracy w postępowaniach dotyczących czynów zabronionych lub w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy",
  pages     = "178--211",
  year      = "2018",
  booktitle = "Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia, ISBN: 9788381246392",
  editor    = "red. nauk. Z. Kubot, S. Kowalski",
  publisher = "Wolters Kluwer Polska",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie",
}