@InCollection{Bartkowiak:2018,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Aktywność opiekuńcza stowarzyszeń katolickich na rzecz dzieci w świetle miesięcznika "Ruch Charytatywny" (1930-1939)",
  pages     = "385--398",
  year      = "2018",
  booktitle = "Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku, ISBN: 9788380888456",
  editor    = "pod red. Iwonny Michalskiej, Grzegorza Michalskiego",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}