@InCollection{Banaszewski:2018,
  author  = "K. Banaszewski and K. Bartosiak",
  title     = "MULTIedukacja w bibliotekach akademickich - nowe metody i narzędzia szkoleń uzytkowników",
  pages     = "25--48",
  year      = "2018",
  booktitle = "Multibibliotekarstwo, ISBN: 9788365741141",
  editor    = "pod red. Mai Wojciechowskiej",
  publisher = "Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Propozycje i Materiały : t. 97",
}