@InCollection{Jurkowska:2017,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Likwidacja jednostek wojskowych w województwie lubuskim - konsekwencje dla społeczności lokalnej",
  pages     = "96--111",
  year      = "2017",
  booktitle = "Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne. Wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń., ISBN: 9788375235913",
  editor    = "red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull, Aleksandra Kaczmarek",
  publisher = "Wydawnictwo Akademi Sztuki Wojennej",
  address   = "Warszawa",
}