@InCollection{Jurkowska:2016,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Zróżnicowanie rozwoju regionów przygranicznych Polski Północno-Wschodniej i Zachodniej (w świetle badań ankietowych)",
  pages     = "319--339",
  year      = "2016",
  booktitle = "Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, ISBN: 9788323137009",
  editor    = "red. nauk. Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}