@InCollection{Jurkowska:2014,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Współpraca transgraniczna na zachodnim i północno-wschodnim pograniczu Polski. Czynniki ograniczające rozwój współpracy w świetle wyników badań ankietowych",
  pages     = "311--325",
  year      = "2014",
  booktitle = "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, ISBN: 9788388317132",
  editor    = "red nauk. Maria Zielińska, Beata Trzop",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Seria Monograficzna : Tom IX, część 1",
}