@InCollection{Jurkowska:2015,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Gminy wojskowe i powojskowe województwa lubuskiego. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego za pomocą metod taksonomicznych",
  pages     = "241--252",
  year      = "2015",
  booktitle = "Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne - relacje i wyzwania, ISBN: 9788375233872",
  editor    = "red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull",
  publisher = "Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej",
  address   = "Warszawa",
}