@InCollection{Jurkowska:2014,
  author  = "B. Jurkowska",
  title     = "Zróżnicowanie i dynamika rozwoju regionów przygranicznych Polski Wschodniej i Zachodniej (w świetle badań ankietowych)",
  pages     = "463--487",
  year      = "2014",
  booktitle = "Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy., ISBN: 9788323132868",
  editor    = "red. nauk. Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}