@InCollection{Jurkowska:2013,
  author  = "B. Jurkowska and W. Kosiedowski",
  title     = "Uwarunkowania wzrostu przedsiębiorczości i innowacyjności regionu wynikające z unijnej polityki spójności",
  pages     = "171--198",
  year      = "2013",
  booktitle = "Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, ISBN: 9788323131410",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Kosiedowski",
  publisher = " Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}